Magus koolialguse tervitamine!

Kohtume juba 1. septembril keskväljakul ja noortekeskuses!