NOORTEKESKUSE KODUKORD

Sisenedes noortekeskuse ruumidesse

 • Võtan jalast välisjalanõud (paljajalu on noortekeskuse ruumides keelatud viibida)
 • Jätan üleriided garderoobi (isiklike asjade eest vastutad ise)
 • Registreerin ennast igapäevaselt logiraamatusse
 • Hoian kinni Rakvere Avatud Noortekeskuse kodukorrast!

Pea lugu endast ja teistest – täida viisakusreegleid

 • Ära kakle, ära ropenda ning ära suhtu teistesse külastajatesse lugupidamatult
 • Pane prügi prügikasti (isegi siis, kui tegemist pole Sinu prügiga)
 • Noortekeskuses toimub prügi sorteerimine, palun pane oma prügi ÕIGESSE prügikasti 🙂
 • Aseta enda poolt kasutatud vahendid ettenähtud kohale tagasi
 • Oma einet söö palun köögis
 • Abista, juhenda ning ole eeskujuks teistele noortekeskuses viibijatele!

Sul on õigus

 • Kasutada keskuse lahtiolekuajal pakutud teenuseid ja vara
 • Avaldada enda arvamust ja teha ettepanekuid paremaks keskuse tööks
 • Algatada omal initsiatiivil sündmusi, projekte ja neid ellu viia koos noorsootöötajate ning teiste noortega
 • Võtta osa tasuta või sümboolse tasu eest keskuses ja väljaspool keskuse ruume toimuvatest sündmustest ja projektidest
 • Kutsuda korrale ja informeerida keskuse töötajaid nendest, kes kodukorra reeglitest kinni ei pea
 • Vajadusel kasutada köögis olevaid vahendeid (köögitehnika ja terariistad) ainult koos noorsootöötajaga

Sul on keelatud

 • Ebaviisakas käitumine (sh solvamine, valetamine) teiste noorte ja RANK töötajate suhtes. Samuti ka teiste rahvuste ja soo diskrimineerimine
 • Noortekeskuse territooriumil ja siseruumides suitsetamine (sh e-sigaret), alkoholi ja teiste mõnuainete tarbimine (sh täiskasvanuna), samuti ka eelnimetatud asjade vahendamine noortekeskuse ruumides ja territooriumil. Ning ka eelnimetatud asjade omamine noortekeskuse ruumides. Konfiskeeritud asjad lähevad üleandmiseks piirkonnapolitseile!
 • Kaklemine ja selle õhutamine teiste noorte seas
 • Omada terariistu (noad, lõiketerad jne)
 • Omada püstoleid, sh mängupüstoleid
 • Kasutada lasereid ja muid sarnaseid pimestavaid vahendeid
 • Kahjustada keskuse ja teiste inimeste isiklikku vara (lõhkuda, varastada jne)
 • Keskuses mängida RAHA peale (hasartmängud, piljard jms)
 • Käia ilma sokkideta või välisjalanõudega noortekeskuse ruumides

Reeglite rikkumise korral rakendatavad meetmed

 • RANK’il on õigus rikkuja keskusest välja saata ning rakendada teatud ajaks noortekeskuse külastamise keeld
 • Kolmanda hoiatuse korral rakendub keskuse külastamise keeld
 • Joobeseisundis noortekeskusesse tulemise korral teavitatakse politseid ja rakendatakse keskuse külastamise keeld (keelu pikkus olenevalt olukorrast)

Tahtlikult tekitatud varalise kahju (vargus, vahendite lõhkumise) korral tuleb noorel parandada lõhutud ese, hüvitada selle rahaline väärtus või tuua asemele uus ese!

Ohuolukorrad

 • Märgates midagi ebatavalist või ohtlikku (õnnetusjuhtum, tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, kahtlased esemed jne), siis teavita sellest koheselt noorsootöötajat
 • Tulekahju korral välju noortekeskusest lähima välisukse kaudu õue, kogunedes maja ette keskväljakule
 • Köögis olevast uksest on sul lubatud väljuda AINULT evakuatsiooni korral!
 • Seadusest tulenevalt EI OLE noorsootöötajal õigust anda noorele ühtegi ravimit! (valuvaigistid jms)
 • Kui vajad abi või on Sul mure, pöördu julgelt noortekeskuse töötaja poole

KODUKORD ON MEILE KÕIGILE TÄITMISEKS JA LOODUD SELLEKS, ET MEIL KÕIGIL HEA JA TURVALINE OLEKS! 🙂