Rakvere linna Õpilasmalevasse registreerimine

Rakvere linna õpilasmalevasse saavad kandideerida alates 13-aastased noored, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Rakvere linn.

Malevasse registreerimine algab 3.mail 2021. Registreerimine toimub Rakvere Avatud Noortekeskuse kodulehel.

Malevlaste palgaks on 3,48€ tunnis.

Malevas osalemise eelduseks on aktiivne osalemine infopäeval.

10.juunil I vahetuse infopäev kell 14:00-16:00

11.juunil II vahetuse infopäev kell 14:00-16:00

I vahetus: 14.juuni-25.juuni (8 tööpäeva)

II vahetus: 28.juuni-9.juuli (10 tööpäeva)

Välisvahetus: 25.juuli-31.juuli (7 tööpäeva)

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD!

Kontaktisik:
Cärolyn Annus
carolyn.annus@rakvere.ee