noorte projektikonkurss “järgmine samm” ootab ideid!

Teadaanne 7.-26. aastastele noortele!

Veebruar 2022 avaneb projektikonkurss „Järgmine samm“, kuhu oodatakse noorte omaalgatuslike ideid mõne olulise kitsaskoha lahendamiseks kogukonnas. Eriti tõstame esile vaimse tervise, digipöördega ja rohepöördega seotud võimalusi kodukohas.

Eelinfona:
– Taotleja saab olla noor või noortegrupp vanuses 7-26.
– Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000 eurot.
– Iga noor/noortegrupp saab idee esitamise, selle elluviimise ja õpikogemuse analüüsi ajal (vajadusel) tuge mentorilt noortekeskusest.

Taotlemine toimub kahes voorus:
I tähtaeg:
14. veebruar (esialgse ideekavandi esitamine)
28. veebruar (projekti esitamine)

II tähtaeg:
18. aprill (esialgse ideekavandi esitamine)
2. mai (projekti esitamine)

Täpsem info ja konkursijuhend alates 1. veebruarist www.ank.ee

Projektikonkursi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.