RAKVERE AVATUD NOORTEKESKUS

Avatud noortekeskuses toetatakse noore omaalgatust ja koostööd. Koos noortega viiakse ellu erinevaid huvitavaid ja arendavaid tegevusi. Rakvere Avatud Noortekeskuse peamiseks eesmärgiks läbi pakutavate tegevuste ja teenuste on noore arengu toetamine ning noores inimeses väärtuste ja eluterve suhtumise arendamine. Tähtis on rikastada noore maailmapilti kogemuste kaudu, mis omandatakse läbi tegevuse ja suhtlemise.

MIS ON RANK?

RANK on Rakvere Avatud Noortekeskus. Noortekeskus on koht, kuhu on oodatud kõik noored vanuses 7-26 aastat.

KUS ASUB RANK?

RANK asub aadressil Vabaduse 4, Võimla ja Vabaduse tänava ristis. Noortekeskus jääb Vabaduse platsi vahetusse lähedusse ning Rakvere Gümnaasiumi kõrvale. Noortekeskuse kasutada on kaks avatud ruumi, spordisaal ning lisaks muusikastuudio, mis on hetkel väljakujundamisel.

Millised on RANK-i pakutavad TEGEVUSED ja TEENUSED?

Noortekeskus on koht, kus noor saab võimalusi ja tuge oma ideede elluviimiseks.
Noortekeskuse avatud ruumides on noorel võimalus tasuta sisustada oma vaba aega, kasutades vahendeid, milleks on: Xbox ja PlayStation mängukonsool koos erinevate mängudega, piljard, lauatennis, lauamängud, muusikakeskus, teler, fotokaamera, videoprojektor ja suur spordisaal erinevate võimalustega.

Selleks, et noor saaks oma oskused ja julguse proovile panna ning osata väärikalt võita ja kaotada, korraldab noortekeskus aeg-ajalt võistlusi nii erinevates sportmängudes kui ka mälumängudes.

Noortekeskus koondab ja edastab noortele suunatud infot ning pakub erinevaid noorsootööteenuseid, milleks on: noorteprojektides ja noorteprogrammides osalemine; noorte nõustamine projektide elluviimisel ning sündmuste korraldamisel.

Noortekeskuse ruumides on võimalik kasutada tasuta traadita internetti (WiFi).
RANK-i ruume on võimalik rentida erinevateks sündmusteks (nt. laste ja noorte sünnipäevad, noortele suunatud seminarid, koolitused, infopäevad jne).
Noortekeskuse tegevus toimub tegevuskava alusel, mille koostavad noortekeskuses töötavad noorsootöötajad.

Kõik noortekeskuse külastajad on kohustatud järgima Rakvere Avatud Noortekeskuse kodukorda.