Malevasse registreerimine

Rakvere linna õpilasmalevasse saavad kandideerida alates 13-aastased noored, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Rakvere linn. Malevas osalemise eelduseks toimuvad grupivestlused, kus osaleb 4-6 noort. Grupivestluste kava koostatakse pärast registreerimisankeetide laekumist.

Registreerimine on praeguseks lõppenud. Anname vabade kohtade olemasolul sellest teada.

Kontaktisik:
Greete Vaher
greete.vaher@rakvere.ee